ผลงานบริการลูกค้า

งานปรับปรุงสำนักงานซึ่งเช่ามาจาก Landlord

งานปรับปรุงคอนโดมิเนียม พัทนาใต้
รื้อพื้นและติดตั้งเป็นพื้นกระเบื้องยางลายไม้

งานปรับปรุงบ้านพักอาศัย

หมู่บ้านบ้านใหม่ 1 พุทธบูชา

ออกแบบ และติดตั้งระบบปรับอากาศทุกประเทภ คุณภาพมาตรฐาน ไว้ใจได้ ในราคาที่ไม่แพง