ตกแต่งสำนักงาน
เขตปลอดอากร

ตกแต่ง และ
ออกแบบสำนักงาน

ปรับปรุงสำนักงานซึ่งเช่ามาจาก Landlord

ลูกค้าบริษัททางด้านโลจิสติกส์

FREE ZONE WH

ปรับปรุงสำนักงานให้เช่า ประกอบด้วยงานต่างๆ ดังนี้