TOSHIBA - vRF System

ระบบปรับอากาศ

Toshiba Carrier Variable Refrigerant Flow Systems

บริการระบบปรับอากาศชนิดแยกส่วน ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ ระบบชิลเลอร์

คลีนิคเสริมความงาม

ติดตั้งระบบปรับอากาศ ชนิด VRF ปรับเปลี่ยนปริมาณน้ำยาทำความเย็นให้เหมาะสมกับจำนวนโหลดที่เปิดและตามจำนวนเครื่องที่ติดตั้ง

โดยสามารถติดตั้งคอนเดนซิ่ง (ตัวที่อยู่นอกอาคาร) เพียงตัวเดียว และติดตั้งกับแฟนคอยล์ยูนิต (คอยล์เย็นในอาคาร) หลายๆ ตัวได้ ระบบจะควบคุมปริมาณน้ำยาที่จ่ายไปยังแฟนคอยล์ยูนิตเครื่องต่างๆ ตามปริมาณการเปิดเครื่อง

ทำให้ประหยัดเนื้อที่ติดตั้งคอนเดนซิ่งยูนิต และประหยัดค่าไฟฟ้าจากการควบคุมการทำงานของเครื่องทั้งหมดตามปริมาณการเปิดเครื่อง

Toshiba VRF Systems
Cassette Fan Coil Unit

สามารถติดตั้งแฟนคอยล์ยูนิตได้หลากหลายแบบ Cassette Type, Wall Type, Concealed Duct Type เพื่อความสวยงาม และประโยชน์ใช้สอยอย่างสูงสุด

บริการออกแบบ คำนวณ ระบบปรับอากาศทุกชนิด สำหรับอาคารทุกประเภท

สำนักงาน บ้านพักอาศัย คอนโดมิเนียม ร้านค้าในห้าง ฯลฯ

Wall Mounted Fan Coil Unit
บริการเครื่องปรับอากาศทุกยี่ห้อ

เรามีบริการออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง และปรับปรุงระบบปรับอากาศ โดยวิศวกร และทีมช่างผู้ชำนาญงาน