บริการของเรา

บริการปรับปรุงอาคารคลังสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม ต่อเติมตัวอาคารทั้งภายนอกและภายในอาคาร เพื่อให้ใช้สอยอาคารได้ตามความต้องการ เช่น การออกแบบและคำนวนส่วนพื้นที่จัดเก็บสินค้า แร็ควางสินค้า หรือส่วนสำนักงาน พื้นที่ห้องเก็บฟอล์คลิฟท์สำหรับจอดชาร์จแบตเตอร์รี่ ก่อสร้างห้องเก็บของที่ความคุมอุณหภูมิ หรือควบคุมความชื้น ปรับปรุงคลังสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน GMP เป็นต้น

Construction, Renovation
Electrical & Communications

บริการงานระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง สำหรับอาคารคลังสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม ไปจนถึงตู้ควบคุมไฟฟ้า MDB ระบบแสงสว่างในอาคาร หรือบริเวณรอบอาคาร รวมทั้งการจ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่องจักร ไปจนถึงปลั๊กไฟฟ้าสำหรับที่ทำงาน และระบบสื่อสาร Access Control กล้องวงจรปิด สายแลน ไม่ว่าจะเป็นสาย UTP หรือ ไฟเบอร์ออพติก

เครื่องปรับอากาศทุกขนาด ระบบต่อท่อดักส์ เครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่ แอร์ Water Cooled Package งานท่อน้ำ Cooling ต่างๆ ไปจนถึง Chiller หรือเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ชนิดแยกส่วน Split Type Air Condition และระบบระบายอากาศในคลังสินค้า และ โรงงานอุตสาหกรรม

Air Condition System
Office Decoration

งานปรับปรุงตกแต่งสำนักงาน งานกั้นห้องประชุม ห้องทำงาน งานพื้น ฝ้าเพดาน ตลอดจนถึงระบบแสงสว่าง สายแลน ปลั๊กไฟฟ้า ตลอดจนระบบปรับอากาศสำหรับสำนักงาน โดยจะเป็นอาคารเช่า อาคารสำนักงาน หรือตึกแถว

งานกระจกอลูมิเนียม กั้นห้องชั้นล่าง ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างห้องครัว ต่อเติมบ้าน ทำหลังคาจอดรถ ทำรั้ว ตกแต่งภายในเฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน

Home Improvements
Home Improvements
solar system, roof, power generation
Solar Power

พลังงานสะอาดจากแผงโซล่าเซลส์ ระบบ Off-grid เพื่อโลกสีเขียว และอุถปกรณ์ IoT

F.A.Q.

เกี่ยวกับบริการของเรา

Building Improvement หรือ Tenant Improvement คืองานที่ผู้เช่าอาคารสำนักงาน คลังสินค้า หรือโรงงาน มีความต้องการจะปรับปรุงอาคารที่เช่ามา เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการใช้สอยในธุรกิจของผู้เช่า โดยการว่าจ้างบริษัทที่เชี่ยวชาญในงานปรับปรุงอาคาร ให้คำปรึกษา ช่วยทำการออกแบบร่วมกับผู้เช่า และทำการเสนอราคาไปจนถึงงานก่อสร้างปรับปรุง เพื่อให้ผู้เช่าอาคารนั้นๆ สามารถเข้าใช้สอยได้ตรงตามเวลาที่ต้องการ และตรงกับวัตถุประสงค์และงบประมาณของกิจการของผู้เช่า

บริษัท บางกอก ทีอาร์ที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้ให้บริการ Building Improvement โดยครอบคลุมถึงงาน ก่อสร้างต่อเติม งานระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ งานระบบปรับอากาศ ตลอดจนงานตกแต่งอาคารเพื่อประโยชน์ใช้สอยสูงสุด

บริษัท บางกอก ทีอาร์ที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริการงานปรับปรุงอาคารสำนักงาน คลังสินค้า โรงงาน และบ้านพักอาศัย มีประสบการณ์ทำงานมากว่า 20 ปี ทีมงานของบริษัทฯ ตั้งแต่ผู้บริหาร ตลอดจนถึงทีมงานออกแบบ และช่างทักษะในสาขาต่างๆ มีความเข้าใจในหลักการการบริการลูกค้า โดยอิงถึงประสบการณ์ของลูกค้า และวัตถุประสงค์ของการใช้สอยอาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการร่วมออกแบบปรับปรุงให้ตรงตามความต้องการ และก่อสร้างปรับปรุงให้ทันต่อเวลา ทำให้ประหยัดงบประมาณ เพื่อประโยชน์ของลูกค้าผู้เป็นเจ้าของ หรือผู้เช่าอาคาร